Načítám
 • Vrtání studní o průměrech 150 mm – 260 mm s výpažnicemi 125 a 200 mm.
 • Vrty pro inženýrskou geologii a hydrogeologii.
 • Hydrogeologický průzkum.
 • Vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.
 • Vrty provádím ve všech typech podloží od sklanatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky.
 • Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky.
 • Vyřídím stavební povolení vč. stanovisek příslušných úřadů
 • Vrtání: a) rotačně příklepové, b) rotačně přítlakové, c) jádrové, d) jádrové s průběžným propažováním (nesoudržné, sypké a tekuté materiály)
 • Vrtám pro soukromé subjekty, organizace, rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a jiné.
 • Těmito prácemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990.
 • Mám oprávnění k provádění vrtů nad 30 metrů.