Načítám
  • Vrtání studní o průměrech 150 mm – 240 mm s výpažnicemi 125 a 160 mm.
  • Vrty pro inženýrskou geologii a hydrogeologii.
  • Hydrogeologický průzkum.
  • Vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.
  • Vrty provádím ve všech typech podloží od sklanatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky.
  • Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky.
  • Vrtání: a) rotačně příklepové, b) rotačně přítlakové, c) jádrové, d) jádrové s průběžným propažováním (nesoudržné, sypké a tekuté materiály)
  • Vrtám pro soukromé subjekty, organizace, rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a jiné.
  • Těmito prácemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990.
  • Mám oprávnění k provádění vrtů nad 30 metrů.