Vrtané studny plné vody - VRTANÉ STUDNY

 • Tomáš Růt

  Vrtané studny na klíč

  Provádím kompletní studnařské práce, geologický průzkum, vrty pro tepelná čerpadla, piloty aj. Vrtám všechny druhy hornin od žuly až po tekuté písky. Šachtice, montáž čerpadel, certifikované domovní úpravny vod, projekty, hydrogeologické a geologické posudky.
  Tomáš Růt st., Tomáš Růt ml.
  Ing. Jan Zelenka – www.studny-sachty.cz

 • vrtané studny

  Studnařské
  práce.

  Vrtané studny průměr 150 mm – 240 mm s výpažnicemi 125 a 160 mm. Vrtám pro soukromé subjekty, organizace, rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a jiné.

  Vrtané studny

 • posudky

  Hydrogeologické
  a geologické posudky.

  Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky. Těmito prácemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990.

  posudky

 • Vrtám studny

  Vrtám všechny
  druhy hornin

  Vrty provádím ve všech typech podloží od skalnatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky. Můžete využít mých více jak dvacetiletých zkušeností.

  podloží

 • čerpadla

  Vrty pro tepelná
  čerpadla, piloty aj.

  Vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.

 • Rozbor vody.

  Zákazník si může zvolit rozsah rozboru vody podle individuálních požadavků a ceně. Rozsah zkoušky je možné doporučit na základě zátěže dané lokality.

  Více

 • průzkum

  Geologický
  průzkum.

  Vrty pro inženýrskou geologii a hydrogeologii. Hydrogeologický průzkum. Jádrové vrtání. Odběry vzorků hornin a vod. Čištění geologických pozorovacích vrtů atd.

Jak postupovat

Kontakt - Návštěva na místě - Ohlášení průzkumného vrtu - Vrtání - Čerpací zkouška...

vrtaní studny - postup

Jak nenaletět

Někdy je velice složité zorientovat se v nepřeberných nabídkách různých vrtných firem. Vrtné práce jsou ...

čtěte více

Technika

Moje technika je upravena tak, aby bylo možné obratně vjíždět na těžko přístupné pozemky. Nízká hmotnost ...

moje technika


Info

Jsou případy, kdy je po vyhodnocení situace na pozemku zákazníka jasné, že výskyt vody je zde vysoce nepravděpodobný. K negativnímu ...pokračování.

Mám oprávnění k provádění vrtů nad 30 metrů.

Vydatnost mé studny musí být minimálně 1500 litrů za 24 hodin. V případě provedení suchého vrtu jsou veškeré práce včetně dopravy zdarma. Toto platí v případě, že jsem umístění vrtu určil spolu se zákazníkem...

Pozice vrtané studny

Víte že, si můžete sami určit místo, kde chce studnu mít...


Vrtané studny na klíč

Vrtané studny provádím od roku 1990.

Vrtané studny

Provádím vrty o průměru 150 mm – 240 mm s výpažnicemi 125 a 160 mm, vrty pro inženýrskou geologii a hydrologii, hydrogeologický průzkum, vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.

Vrty provádím ve všech typech podloží od skalnatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky. Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky. Vrtání: a) rotačně příklepové b) rotačně přítlakové c) jádrové d) jádrové s průběžným propažováním (nesoudržné, sypké a tekuté materiály)

Vrtám pro soukromé subjekty, organizace, rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a jiné. Těmito pracemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990. V rámci rodinné firmy bez zaměstnanců jsme rozšířili nabídku našich služeb o vybudování šachtic, montáž čerpadel, certifikované domovní úpravny vod.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
Tomáš Růt