Načítám

Vrtané studny ve všech typech podloží provádím od roku 1990. Nyní jsme rodinná firma bez zaměstnanců.

Začít projekt

VRTANÉ STUDNY NA KLÍČ

Vrtané studny provádím od roku 1990.

Provádím kompletní studnařské práce, geologický průzkum, vrty pro tepelná čerpadla, piloty aj. Vrtám všechny druhy hornin od žuly až po tekuté písky. Šachtice, montáž čerpadel, certifikované domovní úpravny vod, projekty, hydrogeologické a geologické posudky.

Tomáš Růt st., Tomáš Růt ml.
Ing. Jan Zelenka – www.studny-sachty.cz

 

Jak postupovat

Jak postupovat

Kontakt - Návštěva na místě - Ohlášení průzkumného vrtu - Vrtání - Čerpací zkouška...

vrtaní studny - postup
Jak nenaletět

Jak nenaletět

Někdy je velice složité zorientovat se v nepřeberných nabídkách různých vrtných firem. Vrtné práce jsou ...

čtěte více
Technika

Technika

Moje technika je upravena tak, aby bylo možné obratně vjíždět na těžko přístupné pozemky. Nízká hmotnost ...

moje technika
Legislativa a realita

Legislativa a realita

Dopady právní úpravy na hydrogeology a zájemce o nové studny

Objasnění právní úpravy
Šachty a čerpadla

Šachty a čerpadla

Budování šachet (zhlaví) vrtaných studní, osazení vrtu čerpací technologií čištění vrtů, čerpací zkoušky atd.

možnosti osazení
Domácí úpravny vod

Domácí úpravny vod

Rozbory vody a návrhy optimálního řešení úpravy vody na pitnou pomocí certifikovaných domácích úpraven vod.

jak na pitnou vodu

INFO

Vrtané studny

Provádím vrty o průměru 150 mm – 260 mm s výpažnicemi 125 a 200 mm, vrty pro inženýrskou geologii a hydrologii, hydrogeologický průzkum, vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.

Mám oprávnění k provádění vrtů nad 30 metrů.

Vrty provádím ve všech typech podloží od skalnatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky. Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky. Vrtání: a) rotačně příklepové b) rotačně přítlakové c) jádrové d) jádrové s průběžným propažováním (nesoudržné, sypké a tekuté materiály)

Vrtám pro soukromé subjekty, rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a jiné. Těmito pracemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990. V rámci rodinné firmy bez zaměstnanců jsme rozšířili nabídku našich služeb o vybudování šachtic, montáž čerpadel, rozbory vod a certifikované domovní úpravny.

Pozice vrtané studny

Víte že, si můžete sami určit místo, kde chcete studnu mít?

Přesto jsou případy, kdy je po vyhodnocení situace na pozemku zákazníka jasné, že výskyt vody je zde vysoce nepravděpodobný. Proto je nutná konzultace na místě. Komplikace při vrtu na nevhodném místě vznikají různé, například...pokračování.

Po konzultaci musí být vydatnost mé studny vždy minimálně 1000 litrů za 24 hodin. Tento údaj se opírá o normu.

V případě vašeho zájmu mne neváhejte kdykoli kontaktovat.